Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

De Provinciale Statenverkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart 2019. Aan de verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen.
Het aantal leden van Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie en varieert van 39 tot 55 leden.

De Provincie Limburg telt 47 Statenleden.

Woon je in Limburg en ben je 18 jaar of ouder? Breng dan je stem uit! Laat je zien op 20 maart en bepaal mede de koers voor Limburg.

Provinciale Staten in vogelvlucht

Nederland telt 12 provincies. De voornaamste taken van Provinciale Staten zijn naast het volk vertegenwoordigen het stellen van (financiële) kaders en het controleren van het bestuur van de Provincie zoals uitgevoerd door Gedeputeerde Staten.

Een bijzondere bevoegdheid van Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt 2 maanden na de Provinciale Statenverkiezingen: op maandag 27 mei 2019.

Laat je zien op 20 maart 2019

Stemmen voor Provinciale Staten doet ertoe want de leden van Provinciale Staten nemen voor jou en je provincie belangrijke besluiten voor de toekomst. Zo is het de taak van provincies om te bepalen hoe de omgeving wordt ingericht en daarbij samen met bijvoorbeeld gemeenten te kijken welke mogelijkheden de beperkte ruimte kan bieden voor bijvoorbeeld bedrijven of woningbouw. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met klimaatveranderingen en de gevolgen voor het milieu. De Provincie zorgt voor regionale bereikbaarheid, regionaal openbaar vervoer, voor cultuur en monumenten. Provinciale Staten van Limburg nemen daar belangrijke besluiten over, net zoals over bijvoorbeeld een vitaal platteland en een goede regionale economie.

Op 20 maart 2019 is het jouw kans om mede de koers te bepalen voor deze belangrijke onderwerpen.

Daarom… laat je zien op 20 maart 2019.

Blue Billywig video embed