Openbare zitting hoofdstembureau


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 10:00
Locatie
centraal stembureau Maastricht
Omschrijving

Openbare zitting van het hoofdstembureau ter vaststelling van het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en de som van deze aantallen gevolgd door opmaken van een procesverbaal hiervan.